• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

คิดสิ(KIDS)สนุกคิดกับเกมส์วิทยาศาสตร์ เล่ม 1-2 (พัฒนา IQ เสริมสร้างทักษะ)


Base price: 110,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 110,00 ฿
Discount:
Description

 

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมปฐมวัย ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเรา สัตว์ พืช ของเล่น ของใช้ แสงและเงา ผัก ผลไม้ การเดินทาง ธรรมชาติรอบตัว ฤดูกาล

หนังสือแต่ละเล่มจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเนื้อหา ส่วนที่สองเป็นกิจกรรม น้อง ๆ พร้อมจะเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

ขนาด 21 * 29.5 ซม.

จำนวน 32 หน้าต่อเล่ม

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com